- Årskort 2021/2022 -

 

Årskort koster 2200 kr. og skal være indbetalt til foreningen senest d. 15. juli 2021. Kontakt kasserer Birthe M Laursen på telefon 20 693 19 78 for betaling. Da bestyrelsen har besluttet en øvre grænse på 20 årskort vil en for sen betaling betyde, at pladsen går den første på ventelisten. Årskort holdere fra 2020 har første ret til årskort i 2021.

Men hold dig ikke tilbage der er stadige ledige kort.

Årskortet giver adgang til:

·         Alle foreningsjagter og retten til at invitere to gæster, om året, uden yderligere beregning.

·         Pürsch på hjortevildt

·         Bukkejagt 2022

·         Andejagt

·         Trækjagt

·         Markjagt

·         Trykjagt med riffel i januar

Årskort holdere vil modtage en SMS vedr. 2. lodtrækning til bukkejagt i 2021.

Lodtrækning til hjortevildtjagten gennemføres i forbindelse med aktivitetsdagen søndag den 22. august 2021.

Lodtrækning til bukkejagt 2022, afholdes ved generalforsamlingen 2022. De der ikke har mulighed for at møde op til de to lodtrækninger, kan aftale nærmere med Kim A Petersen 40 52 81 53

Fælles trykjagten januar 2022 i Ringive, Karlskov og Langelund. Yderligere informationer via SMS til årskort holdere. Der serveres Pølser med brød for 40,-. Husk selv drikkevare.

Nedlagt bukke i bukke sæsonen skal rapporteres til Kim Petersen 40 52 81 53 på dagen.

Afregning for nedlagt vildt, afregnes til Kasseren senest 7 dage efter dyret er nedlagt. Betaling kan se via Mobil Pay 366536 eller kontakt Kasser Birthe M Laursen på  20 63 19 78

Priserne er som følger:

·         Seksender                     800 kr.

·         Gaffelbuk                      1000 kr.

·         Spidsbuk                       1200 kr.

·         Hjortevildt                   20 kr./kg brækket vægt.

Bemærk:

Medlemmer der ikke køber årskort, er selvfølgelig stadig meget velkomne på alle forenings og mark jagter og er også velkomne til at medtage gæster. Ligeledes kan der også købes kort til trækjagt som tidligere.

·         Foreningsjagt medlemmer/gæster                            250 kr.

·         Ung-jægere/gæst til og med 25 år                              150 kr.

·         Kort til andejagt / trækjagt                                             250 kr.

Vildt der nedlægges på ande- eller trækjagt skal rapporteres til Anders Jakobsen, af hensyn til vildtstatistik.

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/