- Årskort 2024 - 2025

 

Årskort koster 2200 kr. og skal være indbetalt til foreningen senest d. 15. juli 2024. Kontakt kasserer Birthe M Laursen på telefon 20 693 19 78 for betaling. Da bestyrelsen har besluttet en øvre grænse på 20 årskort vil en for sen betaling betyde, at pladsen går den første på ventelisten. Årskortholdere fra 2023 har første ret til årskort i 2024.

Årskortet giver adgang til:

·         Alle foreningsjagter og retten til at invitere to gæster, om året, uden yderligere beregning.

·         Pürsch på hjortevildt

·         Bukkejagt 

·         Andejagt

·         Trækjagt

·         Markjagt

2. lodtrækning til bukkejagt i 2024 sker 9. juni i forbindelse med aktivitetsdagen.

Lodtrækning til hjortevildtjagten gennemføres søndag den 18. august 2024 10.00 ved skurvognen.

Lodtrækning til bukkejagt 2025, afholdes ved generalforsamlingen 2025.

De der ikke har mulighed for at møde op til lodtrækninger, kan aftale nærmere med Kim A Petersen 40 52 81 53

Nedlagt bukke i bukke sæsonen skal rapporteres til Kim Petersen 40 52 81 53 på dagen.

Afregning for nedlagt vildt, afregnes til Kasseren senest 7 dage efter dyret er nedlagt. Betaling kan se via Mobil Pay 366536 eller kontakt Kasser Birthe M Laursen på  20 63 19 78

Priserne er som følger:

·         Seksender                     800 kr.

·         Gaffelbuk                      1000 kr.

·         Spidsbuk                       1200 kr.

·         Hjortevildt                   20 kr./kg brækket vægt.

Bemærk:

Medlemmer der ikke køber årskort, er selvfølgelig stadig meget velkomne på alle forenings og mark jagter og er også velkomne til at medtage gæster. Ligeledes kan der også købes kort til trækjagt som tidligere.

·         Foreningsjagt medlemmer/gæster                            250 kr.

·         Ung-jægere/gæst til og med 25 år                              150 kr.

·         Kort til andejagt / trækjagt                                             250 kr.

Vildt der nedlægges på andejagt skal rapporteres til Anders Jakobsen, af hensyn til vildtstatistik.

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/