- Årskort 2022/2023 -

 

Årskort koster 2200 kr. og skal være indbetalt til foreningen senest d. 15. juli 2022. Kontakt kasserer Birthe M Laursen på telefon 20 693 19 78 for betaling. Da bestyrelsen har besluttet en øvre grænse på 20 årskort vil en for sen betaling betyde, at pladsen går den første på ventelisten. Årskort holdere fra 2021 har første ret til årskort i 2022.

Årskortet giver adgang til:

·         Alle foreningsjagter og retten til at invitere to gæster, om året, uden yderligere beregning.

·         Pürsch på hjortevildt

·         Bukkejagt 

·         Andejagt

·         Trækjagt

·         Markjagt

·         Trykjagt med riffel i januar

2. lodtrækning til bukkejagt i 2022 sker 5. juni kl.10.00 ved skurvognen.

Lodtrækning til hjortevildtjagten gennemføres i forbindelse med aktivitetsdagen søndag den 21. august 2022.

Lodtrækning til bukkejagt 2023, afholdes ved generalforsamlingen 2023.

De der ikke har mulighed for at møde op til lodtrækninger, kan aftale nærmere med Kim A Petersen 40 52 81 53

Fælles trykjagten søndag den 29. januar i Ringive, Karlskov og Langelund. Den kræver tilmelding til Anders Jacobsen senest fredag den 20. januar 2021. Der serveres Pølser med brød for 45,-. Husk selv drikkevare.

Nedlagt bukke i bukke sæsonen skal rapporteres til Kim Petersen 40 52 81 53 på dagen.

Afregning for nedlagt vildt, afregnes til Kasseren senest 7 dage efter dyret er nedlagt. Betaling kan se via Mobil Pay 366536 eller kontakt Kasser Birthe M Laursen på  20 63 19 78

Priserne er som følger:

·         Seksender                     800 kr.

·         Gaffelbuk                      1000 kr.

·         Spidsbuk                       1200 kr.

·         Hjortevildt                   20 kr./kg brækket vægt.

Bemærk:

Medlemmer der ikke køber årskort, er selvfølgelig stadig meget velkomne på alle forenings og mark jagter og er også velkomne til at medtage gæster. Ligeledes kan der også købes kort til trækjagt som tidligere.

·         Foreningsjagt medlemmer/gæster                            250 kr.

·         Ung-jægere/gæst til og med 25 år                              150 kr.

·         Kort til andejagt / trækjagt                                             250 kr.

Vildt der nedlægges på ande- eller trækjagt skal rapporteres til Anders Jakobsen, af hensyn til vildtstatistik.

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/