Kort over såterne "Nord", "Syd", "Kirken", "Lorentzens" og "Aktieplantage" (beliggende lige sydøst for Langelund).

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/