- Foreningsjagter 2022/2023 -

Der afholdes foreningsjagter følgende dage:

·         Lørdag d. 8. oktober 2022

·         Lørdag d. 29. oktober 2022

·         Lørdag d. 19. november 2022 – med efterfølgende gule ærter på Bakkevænget 23 i Farre. Tilmelding til spisning til Birthe på 20 63 19 78 senest 10. november 2022. Pris for spisning er 80 kr., husk drikkevare.

·         Lørdag d. 10. december 2022

·         Lørdag d. 7. januar 2023 - Efterfølgende med suppe til afslutning i skurvognen. Ingen tilmelding nødvendig.

Mødetid og sted; Lyngparken i Langelund by kl. 9.30.

Der er mulighed for at bemande riffelpost; husk indskudt riffel. Der stilles ikke krav om særlige skovpatroner til de glatløbede.

Som medlem af foreningen er du velkommen til at invitere en gæst med på foreningsjagterne, mod almindelig betaling.

·         Medlemmer/gæster – 250 kr.

·         Ung jægere/gæster til og med 25 år – 150 kr.

Nedlagt vildt sælges på auktion ved parade. Skytten afgiver det første bud på råvildt, med 300 kr. for lam og 400 kr. for voksne dyr, og på kronvildt med 20 kr./kg brækket vægt.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/