Samarbejde mellem de 4

jagtforeninger i Gl. Give kommune


 - Trofæaften 2020 -


Trofæaften i Ikær Hallen afholdes i 2020 tirsdag d. 4. februar kl. 19.30 og arrangeres af Ringive Jagtforening.


Bjarne og præmiebukken. Se historien i medlemsbladet.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/