- Årskort 2020/2021 -

 

Årskort koster 2200 kr. og skal være indbetalt til foreningen senest d. 15. juli 2020 for at give adgang til de kommende jagter og lodtrækninger. Kontakt kasserer Verner Madsen på telefon 40 50 91 40 for betaling. Da bestyrelsen har besluttet en øvre grænse på 20 årskort vil en for sen betaling betyde, at pladsen den første på ventelisten. Årskort holdere fra 2019 har første ret til årskort i 2020.

Årskortet giver adgang til:

 • Alle foreningsjagter og retten til at invitere to gæster, om året, uden yderligere beregning.

 • Pürsch på hjortevildt.

 • Bukkejagt 2021

 • Andejagt.

 • Trækjagt.

 • Markjagter.

 • Trykjagt med riffel søndag den 10. januar 2021.

Lodtrækning til hjortevildtjagten gennemføres i forbindelse med aktivitetsdagen søndag den 23. august 2020.

Lodtrækning til bukkejagt 2021, afholdes ved generalforsamlingen 2021. De der ikke har mulighed for at møde op til de to lodtrækninger, kan aftale nærmere med Kim A Petersen 40 52 81 53

Fælles trykjagten søndag den 10. januar i Ringive, Karlskov og Langelund. Den kræver tilmelding til Kim A Petersen senest fredag den 3. januar 2021. Der serveres Pølser med brød for 40,-. Husk selv drikkevare.

Nedlagt bukke i bukke sæsonen skal rapporteres til Kim Petersen 40 52 81 53 på dagen.

Afregning for nedlagt vildt, afregnes til kasserer Verner Madsen senest 7 dage efter dyret er nedlagt (Mobil Pay 366536), og priserne er som følger:

 • Seksender                   800 kr.

 • Gaffelbuk                    1000 kr.

 • Spidsbuk                     1200 kr.

 • Hjortevildt                 20 kr./kg brækket vægt.

Bemærk:

Medlemmer der ikke køber årskort, er selvfølgelig stadig meget velkomne på alle foreningens jagter og er også velkomne til at medtage gæster. Ligeledes kan der også købes kort til trækjagt som tidligere.

 • Foreningsjagt medlemmer/gæster                         250 kr.

 • Ung-jægere/gæst til og med 25 år                           150 kr.

 • Kort til andejagt / trækjagt                                        250 kr.

Vildt der nedlægges på ande- eller trækjagt skal rapporteres til Anders Jakobsen, af hensyn til vildtstatistik.

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/