- Generalforsamling 2021 -

 

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 23. april 2021 kl. 19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Flugtskydningsudvalgets beretning
 5. Indkomne forslag
  • Bemærk: Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste fredag d. 9. april 2021
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Anders Jakobsen og Carsten Hindborg
 8. Valg af medlemmer til flugtskydningsudvalget
 9. Årets jæger
 10. Eventuelt
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor

Efter generalforsamlingen er der en let anretning.

Derefter vil der være lodtrækning til bukkejagt 2021.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/