- Generalforsamling 2025 -

 

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 21. februar 2025 kl. 19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
Bemærk: Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste fredag d. 31. januar 2025
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Niels Otto Hansen
7. Årets jæger.
8. Eventuelt.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisor og suppleant.

Efter generalforsamlingen er der en let anretning.
Derefter vil der være lodtrækning til bukkejagt 2025.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/