- Generalforsamling 2024 -

 

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 2. februar 2024 kl. 19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent og skriftfører.

2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.       Flugtskydningsudvalgets beretning.

5.       Indkomne forslag.

Bemærk: Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste fredag d. 19. januar 2024

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Anders Jakobsen, Frede Nørregård

8.       Valg af medlemmer til flugtskydningsudvalget.

9.       Årets jæger.

10.   Eventuelt.

11.   Valg af suppleanter.

12.   Valg af revisor og suppleant.

Efter generalforsamlingen er der en let anretning.

Derefter vil der være lodtrækning til bukkejagt 2024.​​​​​

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/