Informationer fra foreningen

 

HUSK

Foreningsjagt 13. November 2021

 vi mødes ved Lyngparken i Langelund kl. 9.30.

Efter jagten samles vi til guleærter, pris 75,- Tilmelding senest 30. okt på SMS til 20 63 19 78

Se mere her på siden eller i medlemsbladet. 

ænder.jpg

 

Nyheder fra jægerforbundet

19. okt. 2021
Forsøgsordningen med buejagt på de store hjortearter forlænges med et år. Årsagen er mangelfuldt datagrundlag, som til dels skyldes manglende indberetninger fra buejægerne.
19. okt. 2021
Hunde, der snuser rundt i skovbunden, kan finde på at spise agern fra egetræet. Hvert efterår kommer hunde til dyrlægen med agernforgiftning, så det er værd at holde godt øje.
18. okt. 2021
Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr.
15. okt. 2021
Den europæiske rødliste over fugle er netop blevet vurderet og offentliggjort. 544 fuglearters udryddelsesrisiko i Europa er vurderet igennem et samarbejde mellem Birdlife International og IUCN (Union for the Conservation of Nature). …
15. okt. 2021
Efteråret byder på valg af nyt hovedbestyrelsesmedlem, ny kredsformand og HB-suppleant i den vestjyske kreds 2.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/