Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

 

- Generalforsamling 2019 -


Generalforsamlingen afholdes fredag d. 1. februar 2019 kl. 19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Flugtskydningsudvalgets beretning
 5. Indkomne forslag
  • Bemærk: Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste fredag d. 8. januar 2019
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Erik Kristensen og Anders Morthorst Møller
 8. Valg af medlemmer til flugtskydningsudvalget
 9. Årets jæger
 10. Eventuelt
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Lodtrækning til bukkejagt