Vedtægter for Ringive Jagtforening.

Godkendt af Danmarks Jægerforbund 8. februar 2018.

Læs via link: vedtgter_2018-02-02.pdf

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/